OÜ Skulptuurikoda,

Ateljee:

Harjumaa

Kose vald

Kuivajõe küla

Asiakaspalvelu
Ma-peAinult etteteatamisel
LaAinult etteteatamisel
SuAinult etteteatamisel
                 

UKK

1. Voiko ruukun, patsaan tai suihkulähteen jättää talveksi ulos? 2. Mitä pitäisi tehdä talven tullessa? 3. Voiko jäätymisen estää käyttämällä jäänestoaineita tai lämmityslaitteita? 4. Kuluttaako suihkulähde paljon sähköä? 5. Roiskuuko suihkulähteestä vettä? 6. Mitä pitäisi tehdä, jos suihkulähteessä käytettävä vesi on hyvin kalkkipitoista? 7. Millaista huoltoa pumppu kaipaa? 8. Onko suihkulähde kytkettävä vesiputkistoon? 9. Onko suihkulähteen kokoaminen hankalaa? 10. Mitä tulisi tietää suihkulähteen asentamisesta? 11. Mitä tulisi tehdä, jos pumppu ei toimi? 12. Miksi vesi muuttaa väriä suihkulähteessä? 13. Suihkulähteessä on naarmuja, voiko sen korjata? 14. Miten suihkulähde puhdistetaan?

1. Voiko ruukun, patsaan tai suihkulähteen jättää talveksi ulos?
2. Mitä pitäisi tehdä talven tullessa?

Betonilaastiin on lisätty sellaisia aineita, jotka lisäävät koostumuksen elastisuutta. Osa tuotteista on myös vahvistettu sinkityllä teräksellä. Näistä käsittelyistä ja teräksestä huolimatta, kaikki tuotteet on kuitenkin laitettava talvikuntoon ennen talven saapumista. Pakkasen saapuessa on varmistettava, että patsaissa tai ruukuissa tai suihkulähteissä ole lainkaan vettä, mikä voi jäätyessään aiheuttaa halkeamia. Suihkulähteiden pumppuja ei myöskään saa altistaa talvisin pakkaselle. Kaikki patsaat, ruukut ja suihkulähteet kestävät pakkasta, mutta ne on kuitenkin suojattava ennen talvea sateelta ja lumelta. Peittämiseen voi käyttää muovia tai puulevyä, ja samalla on varmistettava, että pohjassa oleva aukko on auki ja että vesi pääsee valumaan pois aukon kautta. Peitettäessä on varmistettava, että käytettävä peite on kiinnitetty asianmukaisesti, ja että vesi ei pääse tiivistymään peitteen alle ja että peitteen alle ei pääse lunta. Veden tiivistyminen vältetään käyttämällä erityisiä kosteudenpoistoaineita. Pienempikokoiset tuotteet voidaan siirtää sisätiloihin talven ajaksi.

3. Voiko jäätymisen estää käyttämällä jäänestoaineita tai lämmityslaitteita?

Ei, jäänestoaine voi olla haitallista suihkulähteen vettä mahdollisesti juoville eläimillä. Lämmityslaitteiden käyttö ei estä kaikkia suihkulähteen osia jäätymästä.

4. Kuluttaako suihkulähde paljon sähköä?

Ei, kaikki pumput, lukuun ottamatta todella suurissa suihkulähteissä käytettäviä pumppuja, kuluttavat sähköä tavallista hehkulamppua vähemmän.

5. Roiskuuko suihkulähteestä vettä?

Joistakin suihkulähteistä roiskuu vettä ja joistakin ei. Ulkona tähän vaikuttaa myös tuuli, jonka vaikutuksesta vettä voi lentää altaan reunan ylitse. Suihkulähteestä voi roiskua vettä erityisesti silloin kun vesi putoaa korkealta. Suihkulähteet, joissa vesi virtaa, eivät roisku ja sopivat siten sisätiloihin. Kysy tarvittaessa lisää.

6. Mitä pitäisi tehdä, jos suihkulähteessä käytettävä vesi on hyvin kalkkipitoista?

Kalkki suihkulähteeseen kerääntymisen välttämiseksi kannattaa suihkulähteessä käyttää sadevettä.

7. Millaista huoltoa pumppu kaipaa?

Pumpun suodattimet ja kuluvat osat on puhdistettava säännöllisesti (riippuu käytettävän veden ominaisuuksista), Erityistä huomiota on kiinnitettävä ulkona käytettävien laitteiden puhdistukseen. Irrota pistotulppa virtalähteestä ja irrota sitten suodatin, pumpun kotelo ja roottori. Pese kaikki nämä osat huolellisesti vesijohtovedellä ja varmista, että osat ovat varmasti puhtaita. Huuhtele roottorin pesä. Asenna osat takaisin paikoilleen. HUOMIO! Mikäli suihkulähteen pumppu on jatkuvassa käytössä, vesimäärä ja vedenpuhtaus on varmistettava päivittäin! Mikäli vedenpinta on laskenut pumpun kotelon yläosan alapuolelle, vettä on lisättävä, tai mikäli tämä e ole mahdollista (ulkokäytössä), pumpun asennuskorkeutta on muutettava. Samea tai selvästi likainen vesi on vaihdettava ja astia on puhdistettava (sisätiloissa tai keinotekoista vesilähdettä käytettäessä). Nämä toimenpiteet kannattaa suorittaa myös pumppua puhdistettaessa. Talvisäilytykseen siirrettyä pumppua kannattaa säilyttää puhtaalla vedellä täytetyssä sangossa ja veden jäätyminen on ehdottomasti estettävä. HUOMIO! Suihkulähdettä ei saa käyttää ilman vettä! Pumppu ei saa jäätyä!

8. Onko suihkulähde kytkettävä vesiputkistoon?

Ei, sillä vesi kiertää suihkulähteessä, joten sitä ei tarvitse liittää putkistoon. Vettä on kuitenkin lisättävä., sillä vettä häviää höyrystymisen ja roiskumisen myötä.

9. Onko suihkulähteen kokoaminen hankalaa?

Pienempien suihkulähteiden kokoaminen onnistuu kotikonstein, mutta suurempia suihkulähteitä koottaessa kannattaa kääntyä pätevän asentajan puoleen. Suihkulähteet toimitetaan yleensä osina, joten suihkulähteen paino jakautuu myös osiin. Kaikkien suihkulähteiden mukana toimitetaan myös koottua suihkulähdettä esittävät kuvat.

10. Mitä tulisi tietää suihkulähteen asentamisesta?

Patsaat, ruukut ja suihkulähteet on asennettava sileälle pinnalle siten, että ne pysyvät turvallisesti paikoillaan. Isommat suihkulähteet on asetettava valetuille perustuksille ja asennettava asianmukaisesti. Suihkulähteet koostuvat osista, joten kaikki osat on asetettava vatupassin avulla suoraan ja asentamisessa on käytettävä kyseiseen tarkoitukseen soveltuvia laasteja. Suihkulähteitä asennettaessa erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että vesijohto asennetaan asianmukaisessa järjestyksessä. Neuvomme tarvittaessa suihkulähteiden asennuksessa. Ruukut ovat suhteellisen painavia ja leveitä, joten ne voidaan yleensä asettaa tasaiselle pinnalle tai sepelin päälle. Samalla on kuitenkin varmistettava, että ruukku on varmasti oikein paikoillaan. Pienemmät patsaat eivät edellytä erityisiä valmisteluja. ja sopiva paikka valitaan puutarhan ja käytön mukaan, mutta turvallisuus on kuitenkin arvioitava ja varmistettava. Mikäli suihkulähteestä roiskuu vettä, ympäröivä alue on varustettava asianmukaisella salaojituksella, jotta suihkulähde ei altistu talvella jäätyvälle vedelle. Suihkulähteitä tai ruukkuja ei saa asentaa sellaiseen paikkaan, jossa maa vajoaa sadesäällä. Verkkovirran ja pumppuun merkityn virran yhdenmukaisuus on varmistettava ennen pumpun käynnistämistä. Varmista, että pistorasia on varmasti maadoitettu. Pumpun virransyöttö tulisi varustaa 30mA sulakkeella Suihkulähteiden pumppuja ei saa käyttää sellaisissa astioissa tai vesilähteissä, joita ihmiset käyttävät, mahdollisten sähköiskujen ja virroittumisen välttämiseksi vikatilanteissa. Käsiä, jalkoja tai muita kehonosia ei saa myöskään asettaa astiaan tai vesilähteeseen, jonka vettä suihkulähteessä käytetään silloin kun pumppu on päällä. Pumput voidaan asentaa myös erillisiin vesilähteisiin, mutta koska pumppujen vakiovarustukseen sisältyy ainoastaan 1,5-3 metrin mittainen virtajohto, toista johtoa todennäköisesti tarvitaan. Tavallisia jatkojohtoja ei saa käyttää! Johtoa voidaan jatkaa ainoastaan eristetyllä termoliittimellä. Ainoastaan vesitiiviitä sähköjohtoja voidaan käyttää. Pistotulppa on irrotettava johtoa jatkettaessa. Alkuperäistä johtoa ei saa leikata poikki pumpun läheltä! Pumpun on asennettava astian tai vesilähteen pohjaan tasaiselle vaakasuoralle pinnalle. Pumppua ei saa asettaa mutaisen pohjan tai hiekkapohjan välittömään läheisyyteen, sillä hiukkaset rikkovat nopeasti pumpun pyörivät osat. Pumppu asennetaan vakaalle vaakasuoralle pinnalle kokonaan veden alle siten, että suurinta sallittua yhden metrin upotussyvyyttä ei ylitetä. Pumpun on oltava täysin veden alla pumppua käynnistettäessä. Pumpun vedenottopään on oltava auki. Kytke pumpun ulostuloon suutin tai vesiletku ja käynnistä pumppu. Varmista, että pumpussa e ole ilmaa 30 sekunnin kuluttua käynnistämisestä (letkusta tai suuttimesta tulee vettä, jossa ei ole ilmakuplia). Pumppuan ei saa käyttää kuivana (ilman vedensyöttöä). Pumpussa on käytettävä puhdasta vettä (ei sisällä hiukkasia). Veden lämpötilan tulisi olla noin +4oC – +35oC. Mikäli pumppua käytetään sisätiloissa, amme tai astia on ensin täytettävä vedellä siten, että pumpun kotelo peittyy kokonaan veden alle. Laite kytketään tämän jälkeen virtalähteeseen. Huomio! Pumppuja voidaan käyttää ainoastaan 220-230V yksivaiheissa virtaverkossa.

11. Mitä tulisi tehdä, jos pumppu ei toimi?

Onko pistorasiassa virtaa. Mikäli pumppu toimii, mutta vesi ei virtaa, sammuta pumppu mahdollisen ilmakuplan poistamiseksi, jolloin vesi ei pääse pumppuun. Mikäli tämä ei toimi, tarkista kaikki letkut ja suodattimet mahdollisten tukkeutumien varalta. Mikäli pumppu ei toimi lainkaan, ääntä ei kuulu eikä mitään elonmerkkiä näy, moottori on vaihdettava.

12. Miksi vesi muuttaa väriä suihkulähteessä?

Tämä on tavallista, ja vesi muuttuu vihreämmäksi siinä kasvavien levien vuoksi. Tämä voidaan välttää lisäämällä suihkulähteen veteen levänestoainetta.

13. Suihkulähteessä on naarmuja, voiko sen korjata?

Kyllä. Korjaukset voidaan tehdä Sokkel-maaleilla tai muilla betonipinnoille tarkoitetuilla säänkestävillä maaleilla.

14. Miten suihkulähde puhdistetaan?

Ennaltaehkäisy on aina paras vaihtoehto: käytä sadevettä kalkkikertymien välttämiseksi. Lisäksi kannattaa käyttää myös levänestoainetta veden roiskumisen ja suihkulähteen värjäytymien välttämiseksi.